(022) 886-161 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Naslovna
  • Obavijesti
  • Obavijest korisnicima javne usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Grada Drniša te Općine Ružić

Obavijest korisnicima javne usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Grada Drniša te Općine Ružić

Nastavljajući naše redovne aktivnosti na postizanju što učinkovitijeg modela prikupljanja komunalnog otpada te prikupljanja reciklabilnog otpada iz komunalnog otpada dužni smo vam dostaviti i sve obavijesti vezane za obavljanje naše usluge. Naime od kako su podijeljeni spremnici za reciklabilni otpad analizom broja odvoza po pojedinim naseljima uočava se potreba za povećanjem odvoza reciklabilnog otpada papira, kartona plastike, stakla i metala. Također je evidentno s obzirom na to da davatelj usluge raspolaže s elektronskom evidencijom broja pražnjenja spremnika za MKO da značajan broj korisnika predaje otpad samo jedanput u mjesecu što dovodi do zaključka da se buduća učinkovitost sustava odvoza treba postići reorganizacijom broja odvoza po pojedinim naseljima za određene vrste otpada.

Stoga Gradska Čistoća Drniš d.o.o. kako bi osigurala siguran i održiv način pružanja usluge svojim korisnicima, a sve u skladu sa odredbama važećih Odluka o načinu prikupljanja komunalnog otpada za područja Grada Drniša i Općine Ružić, obavještava sve svoje korisnike da od 01.05. 2022. godine prelazimo u ruralnim dijelovima na naizmjenični odvoz MKO otpada te reciklabilnog otpada sa ukupno 6 odvoza na 4 odvoza, pri čemu naglašavamo da se za sada zadržava isti način odvoza u užem naselju Drniša po pitanju MKO. Također za sada sustav plaćanja cijene javne usluge odvoza otpada ostaje nepromijenjen u segmentu odvoza reciklabilnog otpada, a to znači što više uredno korisnik odvoji to manje ima MKO u zelenom spremniku jer se ovom promjenom uvodi i plaćanje svakog pražnjenja spremnika MKO.

S obzirom na to da je u tijeku izračun nove osnovne minimalne cijene javne usluge od strane JLS-e, čije promjene bi trebale nastupiti do konca ove godine, sve naše korisnike molimo za strpljenje ukoliko bi novim rasporedom odvoza došlo do eventualnih poteškoća. Svi oni koji uoče da imaju nedostatak zapremine spremnika za bilo koju vrstu spremnika imaju mogućnost ili da zamijene spremnik ili da kod davatelja usluge nabave doplatne vreće za MKO. Napominjemo da kod predaje reciklabilnog otpada vreća može biti bilo kakva samo je važno da je čista te da se sakupljeni otpad ne raznosi u okoliš.

Pri odvajanju i selektiranju komunalnog otpada molimo sve da svoj razdvojeni otpada odlažu u čistom stanju kako bi ga mogli bez poteškoća uputiti na daljnju obradu. Napominjemo da će djelatnici koji budu preuzimali odvojeno sakupljeni otpad redovito pregledavati sadržaj te nepropisno selektiran otpad neće preuzeti, istog će proglasiti miješanim komunalnim otpadom. Sakupljeno staklo poput boca, tegli i sl. mogu također odložiti u limene spremnike za staklo tamo gdje takvi spremnici postoje. Vrlo važna napomena svima da višeslojnu ambalažu poput tetrapaka mogu odložiti u čistom stanju (bez ostataka prehrambenog ili drugog sastava) u žuti spremnik sa plastikom. Sve ostale kategorije otpada bilo da se radi o problematičnom ili glomaznom otpadu mogu se radnim danim dopremati u reciklažno dvorište bez ikakve naknade.

Dvorište se nalazi nasuprot tehničkog pregleda Obrtnička ulica 1 a, Drniš. Odvoz glomaznog otpada za sada ostaje nepromijenjen.

Sve upute, plan odvoza nalaze se također na poveznici OVDJE, za eventualne nejasnoće slobodno nam se obratite na tel: 022/886-161 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  • bg