(022) 886-161 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • 4

  Zaštitimo okoliš, čuvajmo prirodu!

  Gradska čistoća Drniš d.o.o.

 • 2

  Zaštitimo okoliš, čuvajmo prirodu!

  Gradska čistoća Drniš d.o.o.

 • 5

  Zaštitimo okoliš, čuvajmo prirodu!

  Gradska čistoća Drniš d.o.o.

 • 3

  Zaštitimo okoliš, čuvajmo prirodu!

  Gradska čistoća Drniš d.o.o.

Održana akcija čišćenja "Ne okolišaj već očisti kraj"

Akcija prikupljanja nepropisno odbačenog komunalnog otpada "Ne okolišaj već očisti kraj" uspješno je provedena u subotu 30.04.2022.

Na lokacijama kako je u najavi navedeno pridružilo se 12 volontera koji su prikupili oko 3 tone komunalnog otpada, od čega je najviše bilo miješanog komunalnog otpada. Također provodeći ovu akciju uočili smo da na jednoj od čišćenih lokacija postoji značajna količina odbačenog otpada za koju procjenjujemo da se bez upotrebe strojeva neće dati tek tako ukloniti. Izvještaj o tomu svakako ćemo uputiti gradskom komunalnom redarstvu.

Svim volonterima se zahvaljujemo na dolasku i sudjelovanju u ovoj akciji. Isto tako upućujemo apel svim onima koji svojim nesavjesnim ponašanjem ugrožavaju prirodu te odbacuju svoj otpad neprimjereno u okoliš da to više ne čine.

Nastavi čitati

Akcija čišćenja "Ne okolišaj već očisti kraj"

Poštovani, dragi sugrađani/ke, pozivamo sve one koji mogu da se odazovu i pridruže jedinstvenoj ekološkoj akciji uklanjanja nepropisno odbačenog komunalnog otpada na području Grada Drniša koja bi se trebala održati 30.04.2022 godine (subota) s početkom u 08:00 sati.

Mjesto okupljanja je Gradina, kod Minaret-a. Lokacije koje ćemo ovom akcijom očistiti su šetnica od čikolskog mosta, Gradina, područje oko stare mlinice, Meterize.

Gradska čistoća Drniš d.o.o. će i ovom prigodom maksimalno poduprijeti ovu akciju, stoga dođite jer samo zajedno možemo uspjeti.

Vaša Gradska čistoća Drniš d.o.o.

Obavijest korisnicima javne usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Grada Drniša te Općine Ružić

Nastavljajući naše redovne aktivnosti na postizanju što učinkovitijeg modela prikupljanja komunalnog otpada te prikupljanja reciklabilnog otpada iz komunalnog otpada dužni smo vam dostaviti i sve obavijesti vezane za obavljanje naše usluge. Naime od kako su podijeljeni spremnici za reciklabilni otpad analizom broja odvoza po pojedinim naseljima uočava se potreba za povećanjem odvoza reciklabilnog otpada papira, kartona plastike, stakla i metala. Također je evidentno s obzirom na to da davatelj usluge raspolaže s elektronskom evidencijom broja pražnjenja spremnika za MKO da značajan broj korisnika predaje otpad samo jedanput u mjesecu što dovodi do zaključka da se buduća učinkovitost sustava odvoza treba postići reorganizacijom broja odvoza po pojedinim naseljima za određene vrste otpada.

Stoga Gradska Čistoća Drniš d.o.o. kako bi osigurala siguran i održiv način pružanja usluge svojim korisnicima, a sve u skladu sa odredbama važećih Odluka o načinu prikupljanja komunalnog otpada za područja Grada Drniša i Općine Ružić, obavještava sve svoje korisnike da od 01.05. 2022. godine prelazimo u ruralnim dijelovima na naizmjenični odvoz MKO otpada te reciklabilnog otpada sa ukupno 6 odvoza na 4 odvoza, pri čemu naglašavamo da se za sada zadržava isti način odvoza u užem naselju Drniša po pitanju MKO. Također za sada sustav plaćanja cijene javne usluge odvoza otpada ostaje nepromijenjen u segmentu odvoza reciklabilnog otpada, a to znači što više uredno korisnik odvoji to manje ima MKO u zelenom spremniku jer se ovom promjenom uvodi i plaćanje svakog pražnjenja spremnika MKO.

S obzirom na to da je u tijeku izračun nove osnovne minimalne cijene javne usluge od strane JLS-e, čije promjene bi trebale nastupiti do konca ove godine, sve naše korisnike molimo za strpljenje ukoliko bi novim rasporedom odvoza došlo do eventualnih poteškoća. Svi oni koji uoče da imaju nedostatak zapremine spremnika za bilo koju vrstu spremnika imaju mogućnost ili da zamijene spremnik ili da kod davatelja usluge nabave doplatne vreće za MKO. Napominjemo da kod predaje reciklabilnog otpada vreća može biti bilo kakva samo je važno da je čista te da se sakupljeni otpad ne raznosi u okoliš.

Pri odvajanju i selektiranju komunalnog otpada molimo sve da svoj razdvojeni otpada odlažu u čistom stanju kako bi ga mogli bez poteškoća uputiti na daljnju obradu. Napominjemo da će djelatnici koji budu preuzimali odvojeno sakupljeni otpad redovito pregledavati sadržaj te nepropisno selektiran otpad neće preuzeti, istog će proglasiti miješanim komunalnim otpadom. Sakupljeno staklo poput boca, tegli i sl. mogu također odložiti u limene spremnike za staklo tamo gdje takvi spremnici postoje. Vrlo važna napomena svima da višeslojnu ambalažu poput tetrapaka mogu odložiti u čistom stanju (bez ostataka prehrambenog ili drugog sastava) u žuti spremnik sa plastikom. Sve ostale kategorije otpada bilo da se radi o problematičnom ili glomaznom otpadu mogu se radnim danim dopremati u reciklažno dvorište bez ikakve naknade.

Dvorište se nalazi nasuprot tehničkog pregleda Obrtnička ulica 1 a, Drniš. Odvoz glomaznog otpada za sada ostaje nepromijenjen.

Sve upute, plan odvoza nalaze se također na poveznici OVDJE, za eventualne nejasnoće slobodno nam se obratite na tel: 022/886-161 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Raspored odvoza otpada od 1. svibnja do 31. prosinca 2022. godine

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. RASPORED ODVOZA 648 KB PDF

Uputa za odlaganje božićnog drvca nakon blagdana

Molimo sve korisnike naše usluge da svoja božićna drvca nakon proteka blagdana odlože na slijedećim lokacijama u gradu Drnišu kako bi ih potom odmah uklonili te zbrinuli:

 • Ulica Petra Svačića 64 (zelena površina pored trafo stanice)
 • Fenčevina (zeleni otok kod zgrade sedmice)
 • Podvornica (zeleni otok pored malog igrališta)
 • Reciklažno dvorište Grada Drniša, Obrtnička ulica (u blizini tehničkog pregleda vozila)

ili, ukoliko su u mogućnosti, da božićna drvca zbrinu putem kućnog kompostiranja.

Unaprijed zahvaljujemo na suradnji!

 • bg